top of page
Afbeelding1.png

Ons verhaal

Inspirerende verandering

In 1868 wordt er in Hoevenen een burgerwacht opgericht. De burgerwacht bestaat uit inwoners van Hoevenen die elkaar te hulp gaan bij brand en onheil.


Op 7 mei 1875 wordt de burgerwacht omgevormd tot een gemeentelijke brandweer van Hoevenen.


Op 31 december 1963 wordt de brandweer in België hervormd en in mei 1968 beslist de gemeente Hoevenen de gemeentelijke brandweer te ontbinden omdat zij aan de nieuwe criteria niet kunnen voldoen. Vanaf dan laat onze gemeente zich bedienen door de Brandweer Antwerpen, wat een beroepskorps is.

In 1971 wordt de ontbinding herroepen, maar omdat er geen nieuwe korpsen mogen opgericht worden, beslist de gemeente om zijn slapende korps weer op te roepen als autoprotectie korps. Vanaf dan zal de Brandweer Hoevenen de gemeente ter hulp slaan tot dat de brandweer Antwerpen ter plaatse is.

Na de fusie met de gemeente Stabroek, wordt de VZW Hulpdienst brandweer Stabroek opgericht in 1977 die tot op heden zal blijven werken als een hulpdienst voor de bevolking van de gemeente, met als doel de bevolking binnen de brandweertaken te ondersteunen.

De Hulpdienst brandweer Stabroek krijgt zijn werkmiddelen van de gemeente en van de bevolking door giften, sponsoring en verkoop van steunkaarten.

Sinds september 2019 hebben onze vrijwilligers beslist om een jeugdbrandweer op te richten binnen de vereniging om kinderen tussen 10 en 18 jaar te laten smaken wat een vrijwilliger bij de brandweer moet kunnen en wat er van hem verwacht wordt. Zij zullen dan getraind en voorbereid zijn om vanaf hun 18 jaar te kunnen solliciteren bij de Zone Rand als vrijwilliger bij de brandweer.

bottom of page